Sunnivas reise

Dagens unge har glemt stillhetens hemmelighet, sier Sunniva Birgitta Odland (20). Mens verden går med stormskritt mot tusenårsskiftet, vandrer Sunniva sammen med en flokk unge studenter på gamle stier. De er pilegrimer på vei mot Selja – fedrelandets eldste pilegrimsmål.

TEKST: EIRIK FLUGE

En gruppe studenter fra Bergen har kurs for Selja, den vakre øyen der Vestlandets vernehelgen, Sankta Sunniva, gav sitt liv for sin tro. De er beboere på studenthjemmet ”Collegium Sankta Sunniva” i Bergen.

Rikdom

- Jeg tror nok pilgrimsvandring er ganske fremmed for de fleste av dagens ungdommer, men likevel bærer den i seg en rikdom som også dagens mennesker har behov for. Det dreier seg om å stanse og tenke igjennom det livet en lever, sier Sunniva Odland. Hun er en av studenthjemmets mange venner som også er med på turen.

- Vi ønsker å hente frem igjen en god tradisjon for gjøre den lettere tilgjengelig. Vi trenger å søke stillheten i en travel hverdag. Ingenting er bedre egnet til dette enn en reise til et hellig sted.

Det hellige sted ligger ytterst mot havet i vest, like ved Stad; klosteret på Selja. Ifølge legenden strandet den irske kongsdatteren og hennes følge på øyen engang på 900-tallet på sin flukt fra ”onde menn”. Bispesete Siden ble Selja et betydelig kirkesenter. Det ble reist et kloster på stedet, helgenkulten blomstret og Selja ble bispesete for Vestlandet fra år 1068 – 1170. Om lag 1000 år senere er 25 unge studenter på vandring mot klosterruinene. Som de gamle pilegrimer reiser de med båt og til fots. De synger mens de vandrer, de ber og de feirer gudstjeneste i det lille Sankta Sunniva- kapellet oppe under fjellhyllen.

- Som kristne har vi et kall til å virkeliggjøre den kristne tros verdier, selv om det skulle gå på tvers av tidens ånd. Vi skal være i verden, men ikke av den, fremholder litteraturstudenten Sunniva.

Legenden

I klostergårdens oppbygde amfi leser Sunniva legenden om sin navnesøster slik den er gjengitt i ”Acta Sanctorum in Selio” fra 1170. Legenden forteller at Sankta Sunniva og hennes følge der søkte ly mot forfølgerne, men ble drept da hulen raste sammen – vel å merke etter at de hadde frembrakt bønner om at fjellet måtte rase sammen så de kunne få del i den evige hvilen hos Gud. – Vi er på reise gjennom livet og vår pilegrimsferder et bilde på dette. Som utallige kristne før oss søker vi til et hellig sted for inspirasjon og fornyelse, sier pilegrimsleder Helge Unneland. Han forklarer hvorfor de har valgt helgennavnet fra Selja som navn på studenthjemmet.

Helstøpt

-For det første er hun jo vernehelgen for Vestlandet. Dessuten reflekterer Sankta Sunniva det vi ønsker å stå for. Hun var helhjertet og helstøpt. Hun ble jaget på flukt av en hedensk viking-konge, men selv i en samtid som ville presse henne til konformitet stod hun fast og var tro mot sin overbevisning. Og det er viktig å ta med at hun levde ut denne troskapen på en ydmyk måte; hun gav sine omgivelser frihet og de som fulgte henne gjorde det av fri vilje.

Mer om Sta Sunniva her.


Leave a Reply