Studenthjemmet

Collegium Stae Sunnivae – Sta. Sunniva Studenthjem

STUDERE I BERGEN ?

Sta. Sunniva studenthjem er et godt alternativ hvis du vil leve i et kristent fellesskap der beboerne deltar i et felles bønne-og gudstjenesteliv.
Studenthjemmet holder til på Regines Minne, Ulriksdal 6 like ved Haraldsplass, ikke langt fra flere av de store utdanningsinstitusjonene.
For søknadsskjema og mer informasjon se deg rundt her på siden eller kontakt forstander Helge Unneland 911 23 612 eller styreleder Ronny Heimli 400 52 600.
Studenthjemmets visjon er å føre unge mennesker inn i kirkens sakramentale liv, hjelpe mennesker med daglig bønn og være et miljø der møtetpunktet mellom tro og tanke blir tatt på alvor.

Sentralt plassert i Bergen
Sta. Sunniva studenthjem, som vi kaller oss til daglig, er et kristent studenthjem som er drevet av en selvstendig økumenisk stiftelse. Virksomheten startet opp høsten 1995 og har ligget i Erik Pontoppidansgate frem til man flyttet til Florida. Sommeren 2015 flyttet Sta. Sunniva til Regines Minne ved Haraldsplass Diakonale Sykehus – Ulriksdal 6 i Bergen.

Collegium Stae Sunnivae ønsker å være en øvingsbase for et kristent liv for lekfolk, i en felleskristen oldkirkelig tro og spiritualitet som har dype røtter. Slik vil vi være med på en ny evangelisering av vårt samfunn og en fornyelse av kirken. Det økumeniske perspektivet betyr mye. Vi har beboere fra ulike deler av verden og fra ulike kirkesamfunn. Hjemmet er oppkalt etter vestlandets vernehelgen Sta. Sunniva, en irsk prinsesse som flyktet fra Irland til Norge for sin tros skyld.

Bo på Sta. Sunniva?

  • Er du opptatt av kristen tro og etterfølgelse?
  • Er du motivert for å delta på obligatoriske gudstjenester og tidebønner (3 i uken)?
  • Ønsker du å bo sammen med likesinnede i et godt miljø?

Da kan Sta. Sunniva Studenthjem være noe for deg.

Sta. Sunniva Studenthjem er mer enn et bofellesskap. Vi som bor her søker å leve et liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Helt sentralt i livet og rytmen på huset er tidebønnene og gudstjenestene som feires i husets kapell morgen og kveld. Det faste bønnelivet og gudstjenestene preger miljøet og gjør Sta. Sunniva Studenthjem til sitt eneste i sitt slag i Norge. Alle som bor her forplikter seg til å delta regelmessig på 3 gudstjenester i løpet av uken. Gudstjenestelivet samt faste fellesmåltider og forumsamlinger er noe av huset og miljøets særegenhet.

Hvordan er det å bo på Sta. Sunniva? I 2005 var NRKs Norge Rundt på besøk. De lagde denne reportasjen om oss. Les også hva Studvest laget i oktober 2011 en reportasje om oss.

Gudstjenestene utgjør rammen for livet på huset og samler alle som bor her. Utover dette styrer hver enkelt sin egen hverdag. Frihet under ansvar er noe vi vektlegger og vi har derfor ikke så mange regler utover de aller nødvendigste. Studentene sørger selv for å organisere orden og ro på etasjene. Er du oppdratt med normal folkeskikk kommer det til å gå bra.

Hybler

Fra 1. august 2015 vil nye studenter få tilbud om hybler på Regines Gjestehus ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Noen hybler har eget bad og noen har en vask. Hyblene har en størrelse på rundt 12 m2.

Månedlig husleie antas å ligge mellom ca. 4800 − 5200 (inkl. strøm og internett), alt etter om man velger rom med eller uten bad.

Ønsker du å bo på Sta Sunniva Studenthjem mens du studerer i Bergen? Fyll ut og send inn søknadsskjemaet til epostadressen vår eller pr post. Vi anbefaler også at du kommer innom en tur på besøk for å bli bedre kjent med stedet og gudstjenestene våre. Adressen finnes i menyen til høyre.

Siste frist for innlevering av søknad for høsten er 30.juni.

Frem til fristen er det fortløpende inntak. Ikke vent for lenge med søknaden, det fylles raskt opp.

«Visjonen for studenthjemmet er å føre unge mennesker inn i kirkens sakramentale liv, hjelpe mennesker med daglig bønn og være et miljø der møtepunktet mellom tro og tanke blir tatt på alvor.»

For å nå denne visjonen har livet og arbeidet på studenthjemmet tre brennpunkter:

Messen og bønnen

Messen og bønnen er den daglige pulsen som slår og mønsteret som former livet. Gudstjenestene er den viktigste delen av arbeidet vårt og det viktigste som skjer på huset. Messen, eller nattverdfeiringen gir et konkret møte mellom oss og den Treenige Gud. Vi overgir vårt liv til ham, slik Han hengir seg for oss, og vi sendes ut til hverdagens gudstjeneste. Forbønnstjenesten står sentralt i gudstjenestelivet. I de regelmessige, daglige tidebønnene omkring messen, får vi gå inn i Kirkens felles bønn, om vi er få eller mange. Fortløpende lesning av Bibelen får man også med seg når man deltar i dette.

Forumsamlinger

Miljøet skal preges av et bredt engasjement, fordi Gud skapte alle ting og viser seg både i naturen og i menneskelivet. Historie, kultur, filosofi, teologi med mer blir belyst av innledere fra ulike samfunnsinstanser. Noen onsdagskvelder hvert semester er det åpen samling med en innledning og etterfølgende samtale på Villa Michelsen med kveldsmesse i kapellet som avslutning.

Diakoni

Diakoni springer ut av den kristne kjærligheten, særlig slik vi mottar den og deler den i nattverdfellesskapet med Kristus og hverandre. Denne kjærligheten er åpen utover, og vi vil gjerne skape samfunns-bevissthet og utfordre til praktisk innsats. Beboerne på studenthjemmet deltar i ulike foreninger, kor og lokalmenigheter, med base i fellesskapet på Sta. Sunniva.

Kontakt oss gjerne på epost.

 

Sagt om Sta. Sunniva studenthjem av tidligere studenter:

— “Tusen takk for to år jeg har satt enormt pris på! Selv om jeg flytter blir jeg nok å se en del på huset.”

— “Jeg har bestemt meg for å forsøke å bo på egenhånd neste år. Men jeg må nesten si ifra at det ikke har noe med trivselen min i kollegiet å gjøre. Jeg har hatt to svært bra år her. Et reklamebyrå ville kalt det en unik livserfaring. Forhåpentligvis- på grensen til bombesikkert – blir jeg å finne på noen av messene neste år også. Og på Forum! Kollegiet er en fin mulighet/hjelp til å holde på troen i en studenttilværelse som er uvant, utrygg og spennende. Og til å gå videre! ”

— “Jeg vil samtidig takke hjertelig for to år i et rikt fellesskap, for grytidlige morgenstunder som gav pustepauser i hverdagen, og for alle muligheter til sosialisering samlet rundt god mat og i godt selskap! ”

— “Ved å bo her har jeg tilegnet meg en større frimodighet. Jeg er takknemmelig for dette året. ”

— “Det har vore fine år på St.Sunniva. Eg vil lyse Guds velsigning over studentheimen i åra som kjem.”

— “Jeg takker for fine og innholdsrike år. Skal anbefale hjemmet til de som kommer i min vei …”

— “Jeg har helt sikkert mer å takke for enn jeg kommer på eller er klar over. De å få bo sammen med andre kristne er veldig verdifullt! Jeg har vært heldig å bli kjent med mange av de som bor her og noen er blitt gode venner. ”

— “Eg vil takke for to fine år på St.Sunniva. Det har vore ein god stad å byrje som fersk student i Bergen. Miljøet har vore stimulerande både åndeleg og sosialt. Det er difor trist å forlate St.Sunniva. No ynskjer eg derimot å prøve meg litt på eiga hand og seier opp hybelen min. Tusen takk for no. Eg vonar vi likevel held kontakta på morgonmesse og frukostar … ”

— “Takk for at jeg har fått bo her på studenthjemmet i to år. Det har vært betydningsfullt for meg å bo her og”

— “Eg har hatt ei fin tid her i eit godt fellesskap. Eg kjem nok att på besøk her på studentheimen ved seinare høve.”


Leave a Reply