Stengt kapell

På grunn av bygningsarbeidet ved St. Paul Gymnas er Sta. Sunniva-kapellet stengt. Derfor har vi våre gudstjenester i et interimkapell på selve studenthjemmet, rommet til høyre for fellesstuen. Alle er velkomne til å delta også her, men vi ser frem til at Sta. Sunniva-kapellet åpner og det blir cirka i slutten av februar. Vi kommer tilbake til dette når den tid kommer.

Så lenge vi er i interimkapellet feires det istedetfor kveldsmesse onsdag kveld, completorium(kveldsbønn) kl. 21.30.

Comments are closed.