Nytt semester!

Så var det atter en gang et nytt studiesemester etter en god og fin sommer. Vi er kommet i gang her på huset, St. Paul gymnas er oppusset, arbeidsgjerdene tatt bort, stuen er malet, tidebønner bedt og ny forstander og nye mennesker er flyttet inn på Sta. Sunniva. Alt ligger til rette for godt fellesskap.

Vi ønsker alle gode venner og nye venner av huset velkommen for å starte og/eller avslutte sine arbeids-/studiedager med morgen- eller kveldsbønn her hos oss.

Vi gjengir her tidene for gudstjenestene:

Morgenbønn (laudes): mandag – torsdag kl 07.30
Kveldsbønn (completorium): mandag og torsdag kl 21.30
Taizebønn: tirsdag kl 21.00

Morgenmesse: fredag kl 07.30
Kveldsmesse: onsdag kl 21.30

Gudstjenestene våre holdes i Sta. Sunniva kapell på Florida, Nygårdsgaten 124.

Hjertelig velkommen!

(Vi kommer tilbake med Forum Sta. Sunniva sitt program snart.)

 

Comments are closed.